เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงมูลต่าง ๆ ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและพิจารณานโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเราได้เพิ่มเติมที่ Link นี้ ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้ภายในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์กรุณายอมรับยินยอมการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ หรือหลีกเลี่ยงการเข้าชมหากไม่ยอมรับ

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด และ กลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด (ในที่นี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานและพัฒนาการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ต่อไป เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะขออนุญาตให้เว็บไซต์ 'จดจำ' ท่านและวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่ท่านกลับมาเข้าชมอีก

ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ หรือภายในบริการออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถปิดการเข้าถึงและปฏิเสธระบบของคุกกี้บนเว็บบราวเซอร์ (หรือโปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ) ของท่าน หรือจำกัดการเข้าถึงหรือหลีกเลี่ยงการใช้เว็บไซต์นี้

การใช้งานคุกกี้

บริษัทฯใช้บริการของบุคคลที่สามในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสร้างขึ้นโดยคุกกี้ เพื่อสร้างและจัดเก็บและใช้ข้อมูลของท่านภายในระบบของบริษัทฯ

บริษัทฯใช้บริการของ Google Analytics ของ Google Inc. และ Facebook Pixel ของ Facebook Inc. อันเป็นบริการการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อติดตามการใช้งานของท่าน โดยระบุสร้างตัวตนหรือรหัสผู้ใช้ภายในแท็บเล็ต พีซี สมาร์ทโฟน และ/หรืออุปกรณ์อื่น

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือยอมรับนโยบายคุกกี้ ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทฯส่งข้อมูลส่วนตัวและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน ให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Google Inc. หรือ Facebook Inc. ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือที่อื่นภายนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เพื่อใช้ในการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies): คุกกี้จะจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯเข้าถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัทฯต่อไป

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ซึ่งในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯหรือเว็บไซต์ปรับแต่งเนื้อหาเฉพาะตัวผู้ใช้งาน ปรับให้เว็บไซต์ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้เพื่อใช้บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น โดยบริษัทฯจะทำการส่งต่อข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและพัฒนาธุรกิจต่อไป และคุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ใช้ในการจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา โดยบริษัทฯจะทำการส่งต่อข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและพัฒนาธุรกิจต่อไป

ข้อควรทราบ

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น